Gea Boschma

Aren't you ment to fly?

Op weg naar het licht

Aren’t you meant to fly? laat zien dat er altijd licht en ruimte is. Dat we als mens en maatschappij uit het duister en de chaos zullen herrijzen als een vogel die de vrijheid, het licht tegemoet vliegt. De schaduw zie ik niet als iets negatiefs. Het leven bestaat uit schaduw en licht. De schaduw zorgt voor beweging; er doet zich een situatie voor waardoor je iets kunt gaan veranderen. En het licht geeft de richting aan.

Het werk is opgebouwd uit verschillende vondsten. Oude lappen spijkerstof, waarin de verkleuring op de vouw een hoopvolle ster blijkt te zijn, een stuk visnet waarin donker zeewier verstrikt zit. We slaan de deken om, komen uit oude patronen en pijnen, we leren anders kijken en komen tot nieuwe inzichten. De wereld verandert en daarmee de maatschappij en ieder individu. Waar je ook vandaan komt en waar je ook voor staat of in gelooft.

In het donkere deel staan veren, botjes, een vleugel en een afgebladderd stuk juttershout voor het sterven en verdriet, maar ook voor het afknappen, het breken van het duister. Omlijnd door datzelfde visnet, waarvan een deel ook de vrijheid tegemoet gaat. Het licht zorgt voor hoop en bevrijding, en zal altijd overwinnen. De vogel ontsnapt met het licht, vanuit de chaos de heldere hemel in, richting de ster, richting de toekomst.

Op weg naar nieuwe mogelijkheden.

€ 895,-

Geïnspireerd op deze tijd en een songtekst
van de band The Wanderer;

“Aren’t you ment to fly’.